Wanhat sanat

Käsialojen opiskelua sukututkimuksen lähteistä

Kuvia ja tekstejä näppäämällä aiheet avautuvat

Etsitään vanhaa käsialaa tuntevia taitajia ! NÄPPÄÄ TÄTÄKIN !

FamilySearchin Suomen tiimin indeksointikorjaushankkessa tarvitaan apua. Jos olet kiinnostunut, lähetä sähköpostia: wanhatsanat@gmail.com

Kyseessä on rippikirjojen indeksoinnin (puhtaaksikirjoituksen) virheiden korjaaminen. Erityisesti ns. itäisellä nimialueella sukunimet ovat tuottaneet tulkintavaikeuksia, varsinkin ei-suomalaisille vapaaehtoisille. Virheet heikentävät hakuluetteloiden laatua ja hyödyllisyyttä. Nyt tässä korjaustoiminnassa pyritään siihen, että virhe korjaantuisi eikä toistuisi uudelleen toisessa virheellisessä muodossa. Siksi paikallisten nimien tuntemus on tarpeen - millainen nimi on mahdollinen, on olemassa (joukossa on tietenkin "vieraitakin" nimiä, säätyläisillä ym.).

Vanhahtavan käsialan kirjainten tuntemus on tarpeen, koska puhtaaksikirjoittamisessa eli indeksoinnissa kirjoitetaan sana juuri siinä muodossa kuin se on alkuperäisessä asiakirjassa, eikä sitä tulkita. Rippikirjojen käsialat ovat kuitenkin kovin vaihtelevia (kuten meillä nykyäänkin) eivätkä kaikki kirjaimet ole selkeitä. Niistä nimistä, jotka eivät ole selkeästi luettavia, voi paikallisen nimituntemuksen avulla päätellä, olisiko kyseessä jokin tietty nimi ja sitten kirjaimia edelleen tutkimalla löytää ratkaisun. Siten muusta sukututkimuksesta tuttu seutu on paras korjaustyön kohde.